Vierailu STM / Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)

Aika: tiistai 19.11. klo 15–16

Paikka: Meritullinkatu 8, Helsinki

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä. ETENE:n uutena pääsihteerinä on 1.8.2019 alkaen toiminut SLOES:in hallituksen puheenjohtaja FT Maija Miettinen.

Tervetuloa mukaan vierailulle kuulemaan lisää ETENE:n toiminnasta ja sen käsittelemistä teemoista. Ilmoittautuminen vierailulle 14.11.2019 mennessä seuran sihteerille Vera Raivolalle sähköpostitse info@sloes.fi tai p. 0400 530790.