Paperittomien terveydenhuolto ja hallituksen terveiset

”Paperiton ihminen ei ole laiton, mutta hänen tekonsa saattavat olla.” Näin totesi ihmisoikeusliiton edustaja, tutkija Nada Al Omair puhuessaan Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seura (SLOES) ry:n vuoden ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa. Aiheena oli ajankohtaisesti paperittomien terveydenhuolto ja sali täynnä vilkkaasti keskustelevaa väkeä. Keskustelu ulottui nopeasti myös sosiaaliseen mediaan, joten oli selvää, että olimme eettisesti herkän aiheen äärellä. Al Omair peräänkuulutti faktapohjaista keskustelua. Luvaton oleskelu Suomessa ei ole rikosoikeudellisesti rangaistava teko, vaan hallinnollinen rike. Paperittomilla tarkoitetaan esimerkiksi kolmannen maan kansalaisia, joilla ei ole oleskelulupaa Suomessa ja joiden oleskelu ei siten välttämättä ole viranomaisten tiedossa. Syitä voi olla monia. Al Omair kiisti ajatuksen siitä, että paperittomat tulisivat Suomeen sosiaalietuuksien vuoksi. Heillä ei ole Suomessa sosiaalioikeuksia, eivätkä siten jää oleskelemaan maahan etuuksien vuoksi. Usein luvattoman oleskelun taustalla on pelko omasta turvallisuudesta kotimaassa. Ihmisoikeusliitolla on paperittomien terveydenhuoltoa koskevaan kysymykseen oikeusperustainen lähestymistapa. Oikeus terveyteen on tunnustettu monissa ihmisoikeussopimuksissa, joihin myös Suomi on liittynyt. Vastuu ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamisesta on valtiolla, mutta järjestämistavan valinnassa on vapauksia. Suomessa jokaisen yhtäläinen oikeus terveyteen ei ole käytännössä toteutunut.


Ihmisoikeuksiin perustuvan näkemyksen jakoi myös Global Clinicin johtaja, lääkäri Pekka Tuomola. Klinikka tarjoaa vapaaehtoisvoimin perusterveydenhuoltoa Suomessa oleskeleville paperittomille ja sen toiminta perustuu ehdottomaan luottamuksellisuuteen. Valtaosa klinikan asiakkaista muodostuu 17-30 -vuotiaista sosiaalisesti syrjäytyneistä Romanian ja Bulgarian kansalaisista, joista useimmat hakeutuvat hoitoon pitkittyneen yskän vuoksi. Global Clinicillä he saavat tarpeellista hoitoa ja rokotuksia, jotta mm. infektiot ja taudit eivät pääse tarttumaan muihin ihmisiin. Tuomolan näkemyksen mukaan ei ole oikein, että hyvinvointivaltiossa toimintaa rahoitetaan vapaaehtoisvoimin. Valtiolla on vastuu jokaisen oikeuksien turvaamisesta ja Global Clinicin perustehtävä on tästä näkökulmasta katsottuna tehdä itsensä tarpeettomaksi. Paperittomien henkilöiden oikeusasemaa on Suomessa pyritty parantamaan lakiesityksellä, joka olisi turvannut EU:n ulkopuolelta tuleville paperittomille lapsille ja raskaana oleville naisille samat terveyspalvelut kuin suomalaisille. Muut paperittomat olisivat lakiesityksen mukaan olleet oikeutettuja vain kiireellisen hoitoon. Lakiesitys herätti paljon tunnepohjaista keskustelua ja jäi lopulta voimaan saattamatta. Hallitusneuvos Anne Koskela selvitti tilaisuudessa lainsäädäntötilannetta ja totesi, että sekä keskustelu että työ paperittomien henkilöiden oikeuksien puolesta jatkuu.


Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seura ry. saavuttaa tänä keväänä kunniallisen 35 vuoden iän. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lääkintäoikeuden ja -etiikan harrastusta ja kehittämistä sekä toimia yhdyssiteenä aiheista kiinnostuneiden poikkitieteellistä asiantuntemusta edustavien henkilöiden kesken. Mielenkiintoiset aiheet ovat vuosien saatossa tuoneet yhteisen keskustelun äärelle sekä pitkän uran tehneitä konkareita että nuoria uteliaita mieliä. SLOES:n tilaisuudet ovat myös hienoja verkostoitumistilaisuuksia, joissa tieteenalarajat ylitetään matalalla kynnyksellä. Juhlavuotemme kunniaksi haluamme tarjota jäsenistöllemme uusia mahdollisuuksia tutustua päivänpolttaviin lääkintäeettisiin ja -oikeudellisiin kysymyksiin. Vuoden 2015 aikana järjestämme tuttuun tapaan sekä keskustelu- että koulutustilaisuuksia. Jäsenillämme on lisäksi tänä vuonna mahdollisuus päästä ohjattuina vierailuina tutustumaan eri organisaatioihin, joissa työskennellään yhdistyksen aihepiiriin kuuluvien asioiden parissa. Kerromme näistä pian lisää.


Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 19.5.2015 klo 17-19. Aiheena on: ’Rokotus – terveydenhuollon ammattihenkilön velvoite vai oikeus?’. Lisätietoja tilaisuudesta löytyy verkkosivuiltamme http://www.sloes.fi/rokotus-terveydenhuollon-ammattihenkil%C3%B6n-velvoite-vai-oikeus-keskustelutilaisuus-1952015. Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan seuran hallituksen puolesta, toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhdistyksemme toimintaan!


Sandra Liede, hallituksen puheenjohtaja


Olemme myös Twitterissä @InfoSloes #sloes